Škodní událost

Škodní událost je nějaká skutečnost, ze které vzniká škoda. Tato skutečnost by také mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Po nahlášení této události dojde k posouzení nároku na pojistné plnění a vyčíslení škody. Pokud je nárok uznán, je pojištěnému vyplacena škoda.

Jak postupovat při škodné události v případě povinného ručení

Nehoda nemusí být nahlášena policii, pokud:

  • nebyla způsobena škoda na zdraví či na životě
  • majetková škoda nepřesáhla 100 000 Kč
  • účastníci nehody se domluví

V takovém případě si účastníci nehody vymění následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • název obchodní firmy
  • sídlo vlastníka vozidla
  • název a sídlo pojistitele
  • číslo pojistné smlouvy
  • státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena

Účastníci nehody také vyplní evropský záznam o nehodě, pořídí náčrt nehody, fotografie, případně kontakt na svědky nehody. Poté co nejdříve oznámí škodu pojišťovně. Pokud se nehoda udála v zahraničí, vždy zavolejte policii.

havarijní pojištění kalkulačka, nové pojíštění od Top pojištění

Nejlevnější poviné ručení