Povinná a nepovinná pojištění

Srovnání pojištění může být úspěšné, jen když je blíže specifikováno. Pro zadávání dotazů pro porovnání cen pojištění je nutno rozlišit nejprve druh pojištění. Až na základě toho je vhodné porovnávat i pojistné produkty u jednotlivých pojišťoven. Ne každý pojišťovací subjekt poskytuje všechny druhy pojištění. Zejména u povinných pojištění musí mít konkrétní pojišťovna příslušnou akreditaci pro poskytování pojistných produktů. Jednotlivá povinná pojištění mají své zákonitosti a jsou obvykle podřízena zákonům a vyhláškám. U nepovinných pojištění je obsah pojištění závislý na dohodě klienta s danou konkrétní pojišťovnou a je založen na dobrovolnosti a konkrétních požadavcích týkajících se ochrany před případnými riziky. Tento druh pojištění je založen obvykle na bázi ochrany soukromého majetku a zdraví občanů.

Povinná pojištění

Mezi současná povinná pojištění, která v České republice musí občané platit, patří především ta pojištění, která vychází ze zákonné povinnosti ukládající osobám a firmám účastnit se konkrétního druhu pojištění. Forma povinného pojištění slouží především k zajištění sociálních jistot obyvatelstva a k zabezpečení proti škodám způsobenými jinými osobami při provozování motorových vozidel. Úroveň výše pojistného je přitom stanovena tak, aby v případě pojistné události bylo plnění na nejnižší únosné hranici. Mezi povinná pojištění patří, následují:

  • Sociální pojištění osob
  • Zdravotní pojištění osob
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
  • Pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců

Nepovinná pojištění

Nepovinná pojištění, která jsou naprosto dobrovolná a zaleží jen na každém jedinci, zda si ho uzavře, mohou mít rozmanité zaměření. Pojištěnec má právo si vybrat druh pojištění, ale i pojišťovny, u kterých pojistnou smlouvu uzavře. Tento druh pojištění je posuzován prvotně z pohledu životního a neživotního pojišťování. Patří sem především následující komerční pojištění:

  • Pojištění osob
  • Penzijní připojištění
  • Komplexní připojištění
  • Pojištění majetku občanů
  • Cestovní pojištění a asistenční služby
  • Pojištění podnikatelů a průmyslu

Existují i jiné druhy, kdy pojišťovny vychází vstříc potřebám klientů.

havarijní pojištění kalkulačka, nové pojíštění od Top pojištění

Nejlevnější poviné ručení